Muzyka do filmu Przed wrześniem Nr 6

Rudziński Z. - Przed wrześniem. Nr 6 - Długie dźwięki wiolonczeli, potem skrzypiec na tle pizzicata instr. smyczkowych. Podobnie w charakterze jak w Nr 2. Reż. Bohdan Kosiński.