Muzyka do filmu Pasażerka Nr 1

Baird T. - Pasażerka. Nr 1- Waltornia z tow. fletu, a dalej klarnetu. Ostinatowy akompaniament kotłów. Tempo wolne. Reż. Andrzej Munk i Witold Lesiewicz.