Muzyka do filmu Opowieść o Oltarzu Mariackim Nr 25

Skrowaczewski S. - Opowieść o Ołtarzu Mariackim. Nr 25 - Fragment o charakterze elegijnym - podobnie jak w Nr 23. W zakończeniu sekwencja dysonansowych akordów tutti. Reż. Wanda Wertenstein, Krystyna Rutkowska.