Muzyka do filmu Opowieść o Oltarzu Mariackim Nr 24 b

Skrowaczewski S. - Opowieść o Ołtarzu Mariackim. Nr 24b - W charakterze muzyki kameralnej renesansu. Tempo umiark. wolne. Instrumenty smyczkowe. Reż. Wanda Wertenstein, Krystyna Rutkowska.