Muzyka do filmu Opowieść o Oltarzu Mariackim Nr 24 a

Skrowaczewski S. - Opowieść o Ołtarzu Mariackim. Nr 24a - Faktura polifonizująca, tempo rozwlekłe, wyk. instr.dęte drewniane. Reż. Wanda Wertenstein, Krystyna Rutkowska..