Muzyka do filmu Niedzielny poranek Nr 3

Krenz J. - Niedzielny poranek. Nr 3 - Werbel - różnorodne improwizacje oparte na rytmie marsza. Reż. Andrzej Munk.