Muzyka do filmu Nad Wisłą Nr 2

Rudziński Z. - Nad Wisłą. Nr 2 - Podobnie jak w Nr 1 Tempo nieco żywsze. Solo fletu z akompaniamentem wiolonczeli (pizzicato) i marimby. Reż. Maria Kwiatkowska.