Muzyka do filmu Most (Wznoszę pomnik) Nr 7

Maksymiuk J. - Most (Wznoszę pomnik). Nr 7 - Kotły z wibrafonem - tajemniczo. Reż. Jerzy Jaraczewski.