Muzyka do filmu Most (Wznoszę pomnik) Nr 2

Maksymiuk J. - Most (Wznoszę pomnik). Nr 2 - Charakter niepokojący. Wyeksponownie perkusji, wiolonczeli, fletu. Reż. Jerzy Jaraczewski.