Muzyka do filmu Most (Wznoszę pomnik) Nr 18

Maksymiuk J. - Most (Wznoszę pomnik). Nr 18 - Akcent zespołu (z wibrafonem). Podobnie do Nr 17. Reż. Jerzy Jaraczewski.