Muzyka do filmu Most (Wznoszę pomnik) Nr 17

Maksymiuk J. - Most (Wznoszę pomnik). Nr 17 - Akcent zespołu (z wibrafonem). Reż. Jerzy Jaraczewski.