Muzyka do filmu Most (Wznoszę pomnik) Nr 13

Maksymiuk J. - Most (Wznoszę pomnik). Nr 13 - Kotły z wibrafonem - tajemniczo. Podobnie jak w Nr 7, tylko żywiej. Reż. Jerzy Jaraczewski.