Muzyka do filmu Miejsce zamieszkania Nr 2

Bloch A. - Miejsce zamieszkania. Nr 2 - Wyeksponowany obój (melodia liryczna), potem trąbka. Energiczne akordy fortepianu. Reż. Maksymilian Wrocławski.