Muzyka do filmu Miasto na wyspach Nr 9

Szostak Z. - Miasto na wyspach. Nr 9 - Marsz radosny, po nim nużąca melodia o niespokojnym rytmicznie akompaniamencie. Reż. Jerzy Dmowski, Bohdan Kosiński.