Muzyka do filmu Miasto na wyspach Nr 10

Szostak Z. - Miasto na wyspach. Nr 10 - Charakter niepokojący, powtarzający się motyw rytmiczny i trąbkowy sygnał. Reż. Jerzy Dmowski, Bohdan Kosiński.