Muzyka do filmu Mazowsze (Wszystkie moje dzieci) Nr 10

Parzyński W. - Mazowsze (Wszystkie moje dzieci). Nr 10 - Gitara z organami, dalej sekcja rytmiczna i smyczki. Zmiana tempa w odcinkach urytmizowanych i swobodnych. Reż. Józef Gębski i Antoni Halor.