Muzyka do filmu Mazowsze (Wszystkie moje dzieci) Nr 1

Parzyński W. - Mazowsze (Wszystkie moje dzieci). Nr 1 - "Sonatina" na orkiestrę, klawesyn i flet z tow. sekcji rytmicznej (beatowej). Stylizacja muzyki barokowej. Reż. Józef Gębski i Antoni Halor.