Muzyka do filmu Mała czarna Nr 2

Wiszniewski Z. - Mała Czarna. Nr 2 - Fragment w nastroju zacisznej kawiarenki. Lekki charakter ujęty w formie walca-kaprysu w zmiennym tempie. Reż. Włodzimierz Pomianowski.