Muzyka do filmu Mała czarna Nr 11

Wiszniewski Z. - Mała Czarna. Nr 11 - Walczyk w umiark. szybkim tempie. Skrzpce z fortepianem i kontrapunktującym klarnetem. Przy końcu w zwolnionym tempie dołącza się partia na wibrafonie. Reż. Włodzimierz Pomianowski.