Muzyka do filmu Lublin (Szkice lubelskie) Nr 8

Markowski A. - Lublin (Szkice lubelskie). Nr 8 - Tempo szybkie. Ostinatowy motyw w kontrabasach. Następnie nagła zmiana na tempo wolne. Nagrał K. Grabowski w WFD. Reż. A. Piekutowski.