Muzyka do filmu Lublin (Szkice lubelskie) Nr 1

Markowski A. - Lublin (Szkice lubelskie). Nr 1 - Parafraza hejnału z Wieży Mariackiej. Trabka i dzwony, w II części trąbka solo). Nagrał K. Grabowski w WFD. Reż. A. Piekutowski.