Muzyka do filmu Korytarze sądu Nr 5

Bloch A. - Korytarze sądu. Nr 5 - Marimba - dynamiczne glissanda w górę i w dół. Reż. Andrzej Piekutowski.