Muzyka do filmu Korytarze sądu Nr 4

Bloch A. - Korytarze sądu. Nr 4 - Krótkie atonalne plamy i akcenty muzyczne marimby, kontrabasu elektr. (pizzicato i glisando) na tle miarowych uderzeń metronomu. Nastrój oczekiwania i niepokoju. Podobnie do Nr 1. Reż. Andrzej Piekutowski.