Muzyka do filmu Korytarze sądu Nr 1

Bloch A. - Korytarze sądu. Nr 1 - Krótkie atonalne plamy i akcenty muzyczne marimby, kontrabasu elektr. (pizzicato i glisando) na tle miarowych uderzeń metronomu. Nastrój oczekiwania i niepokoju. Reż. Andrzej Piekutowski.