Muzyka do filmu Idzie halny Nr 11

Korzyński A. - Idzie halny. Nr 11 - W I cz. - wolno, w cz. II - tempo umiarkowane - bardziej rytmicznie. Elementy muzyki góralskiej. Reż. Zbigniew Raplewski.