Muzyka do filmu Gwiazdy muszą płonąć Nr 9

"Krenz J. - Gwiazdy muszą płonąć. Nr 9 - Trąbka solo (krótki motyw). Cały pozostały fragment w charakterze fanfarowo-marszowym. Miniatura stylizująca taniec barokowy (gawot). Reż. Andrzej Munk, Witold Lesiewicz."