Muzyka do filmu Gwiazdy muszą płonąć Nr 7

Krenz J. - Gwiazdy muszą płonąć. Nr 7 - Odcinek o spokojnym, lekko groteskowym wyrazie. Kilkakrotne powtarzanie motywu początkowego. Sola instrumentów dętch. Reż. Andrzej Munk, Witold Lesiewicz.