Muzyka do filmu Gwiazdy muszą płonąć Nr 5

Krenz J. - Gwiazdy muszą płonąć. Nr 5 - Liryczny fragment. Skrzypce w dialogu z klarnetem basowym. Niespokojny rytm kotłów. Reż. Andrzej Munk, Witold Lesiewicz.