Muzyka do filmu Gwiazdy muszą płonąć Nr 4

Krenz J. - Gwiazdy muszą płonąć. Nr 4 - Fragment różnorodny. Charakter ludowej piosenki. 3 klarnety. Spokojna nieco groteskowa polka. Po tajemniczym łączniku skrzypce w melodycznym dialogu z czelestą. Reż. Andrzej Munk, Witold Lesiewicz.