Muzyka do filmu Gwiazdy muszą płonąć Nr 3

Krenz J. - Gwiazdy muszą płonąć. Nr 3 - Ilustracja w wolnym tempie, nastrojowa. Pojedyncze instrumenty wykonujące długie dźwięki. Charakter motoryczny. Reż. Andrzej Munk, Witold Lesiewicz.