Muzyka do filmu Gwiazdy muszą płonąć Nr 13

Krenz J. - Gwiazdy muszą płonąć. Nr 13 - Walc i walczyk w charakterze jarmarcznym. Zakończenie marszowo-fanfarowe. Reż. Andrzej Munk, Witold Lesiewicz.