Muzyka do filmu Gwiazdy muszą płonąć Nr 12

"Krenz J. - Gwiazdy muszą płonąć. Nr 12 - Fragment w charakterze tańca na 2/4 w stylu góralskim.; a/solo dzwoneczki, ksylofon i skrzypce b/trąbka i werbel (sygnały) c/partia fortepianu solo i pojedyncze uderzenia w gong. Reż. Andrzej Munk, Witold Lesiewicz."