Muzyka do filmu Gwiazdy muszą płonąć Nr 1

Krenz J. - Gwiazdy muszą płonąć. Nr 1 - Charakter dramatyczny. We wstępie partia fortepianu w szybkim motorycznym tempie. Stopniowe uspokojenie. Wolny nastrojowy fragment, długie zawieszane dźwięki trąbki z pogłosem. Reż. Andrzej Munk, Witold Lesiewicz.