Muzyka do filmu Etiuda sportowa (Polonez) Nr 12

Maksymiuk J. - Etiuda sportowa (Polonez). Nr 12 - Marsz, charakter fanfarowy. Reż. K. Gradowski.