Muzyka do filmu Dzień bez słońca Nr 9

Jeżewski Z. - Dzień bez słońca. Nr 9 - Wesoły taniec. Główny temat przedzielony fragmentami z nim kontrastującymi. Flet z gitarą. Reż. K. Karabasz, Wł. Ślesicki.