Muzyka do filmu Dzień bez słońca Nr 6

Jeżewski Z. - Dzień bez słońca. Nr 6 - Wolno opadająca po stopniach gamy melodia. Reż. K. Karabasz, Wł. Ślesicki.