Muzyka do filmu Dzień bez słońca Nr 5

Jeżewski Z. - Dzień bez słońca. Nr 5 - Motyw w charakterze stylizowanego spokojnego (4/4) dawnego tańca. Przerwany nagle motyw taneczny, potem ożywia się i kończy rodzajem toccaty. Reż. K. Karabasz, Wł. Ślesicki.