Muzyka do filmu Dzień bez słońca Nr 12

Jeżewski Z. - Dzień bez słońca. Nr 12 - Wstęp - gitara chorałowo, wolno. Rożek angielski wprowadza uporczywie powracajacym motywem pewien niepokój. Na koniec żywo, tanecznie. Reż. K. Karabasz, Wł. Ślesicki.