Muzyka do filmu Dworzec Główny (Warszawa Główna) Nr 7

Szostak Z. - Dworzec Główny (Warszawa Główna). Nr 7 - Fragment w charakterze groteski z ostro akcentowanym rytmem. Podobnie jak w Nr 1 i 2. Reż. Jan Łomnicki.