Muzyka do filmu Dworzec Główny (Warszawa Główna) Nr 2

Szostak Z. - Dworzec Główny (Warszawa Główna). Nr 2 - Miniatura groteskowa. Podobnie jak w Nr 1. Reż. Jan Łomnicki.