Muzyka do filmu Dworzec Główny (Warszawa Główna) Nr 1

Szostak Z. - Dworzec Główny (Warszawa Główna). Nr 1 - Fragment w charakterze groteski z ostro akcentowanym rytmem. Reż. Jan Łomnicki.