Muzyka do filmu Ćmielów (Z ziemi i ognia) Nr 4

Kotoński Wł. - Ćmielów. Nr 4 - Powtarzający się motyw rytmiczny-ostinato. Pod koniec zmiana rytmu na 3/4. Podobnie jak w Nr 3. Reż. W. Pomianowski.