Muzyka do filmu Ćmielów (Z ziemi i ognia) Nr 3

Kotoński Wł. - Ćmielów. Nr 3 - Powtarzający się motyw rytmiczny-ostinato. Pod koniec zmiana rytmu na 3/4, wyeksponowany fortepian. Reż. W. Pomianowski.