Muzyka do filmu Bieszczady ( Opowieść o drodze) Nr 1

Dobrowolski A. - Bieszczady (Opowieść o drodze). Nr 1 - Powolne w ludowym charakterze solo klarnetu. W II cz. duet klarnetu z fletem. Charakter smutny, rzewny. Reż. Władysław Ślesicki.