Sharpening a scythe

Sharpening a scythe - medium close-up.