Market (4)

Market (Bulgaria) - atmosphere, buzz. (foreign language - open-air)