Rococo snuffbox

Różycki T. - Rococo snuffbox (rococo music pastiche). Grająca Tabakierka group. Recorded by K. Niekraszewicz in Polish Radio.