Rococo rondo

Różycki T. - Rococo rondo (rococo music pastiche). Grająca Tabakierka group. Recorded by K. Niekraszewicz in Polish Radio.