Orneta

Bernolak W. - Orneta. Czerwono-Czarni group. Recorded by J. Szmańda in the Documentary Film Studios.