Motorbike and I (instrumental version)

Święcicki M. - Motorbike and I (instrumental version). Twist. Emphasis on saxophone. Czerwono-Czarni group. Recorded by J. Szmańda in the Documentary Film Studios.